နတ္သမီး ခ်စ္တဲ့ ပင္လယ္

4 03 2011

ပင္လယ္ရယ္ နတ္သမီးမရွိတဲ့ အခါ ငါလြမ္းတယ္

နတ္သမီးရယ္ ပင္လယ္ဟာ ေသေနတယ္

တဖက္ျခမ္း အေမွာင္ကမၻာမွာ မင္းမွ လ မသာခဲ့တာ

ငါလြမ္းတာေပါ့

လိႈင္းေတြရဲ႕တမ္းခ်င္း ေျခရာေတြသာ မင္းထပ္ခဲ့တယ္

အေ၀းမွာ မင္းရဲ႕ၾကယ္စင္ မွတ္တိုင္ေတြကိုသာ ငါ ေမွ်ာ္ေနခဲ့တာ

ငါဟာ နတ္သမီးခ်စ္တဲ့ ပင္လယ္ကို လြမ္းေနသလို

ပင္လယ္ခ်စ္တဲ့ နတ္သမီး မင္းကို  သက္တန္႔ေတြရဲ႕အေ၀းဆံုးမွာ

ငါဟာ ေကာင္းကင္ေအာက္က ဆံုမွတ္ထဲမွာ မင္းကို

သကၠရာဇ္ေတြကို ခ်ဳိးဖဲ့ရင္း

ပင္လယ္လို ထေျမာက္ ရွင္သန္ခြင့္ရခ်င္ပါတယ္

အသစ္စက္စက္ခ်စ္သူေတာ့ ျဖစ္ခ်င္တာေပါ့

အသစ္စက္စက္ ရုပ္ျပ ဇတ္ေကာင္ထဲမွာေတာ့ ငါဟာ

ပင္လယ္လိုခ်စ္ခဲ့တဲ့ မင္းဟာ နတ္သမီး

အသစ္စက္စက္ ခ်စ္ရသူေပါ့…….။

(Ko Ko Htun)


Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s